Todas as mensagens

Q: Puis je brancher un congélateur de 200 litres ?

perguntado por BG373351532 sobre 2022-08-18 06:23:58

aceboris Nie, vyhodí chybu a začne pípať. Potiahne televízor, ps, notebook, xbox, ventilátor. Práčku, chladničku, vysávač nie.

2022-09-17 02:46:17 Útil (1)
Enviar
respostas (1)