ณัฐชนน อินทร์แก้ว
Meu conteúdo
Todas as mensagens
Comentários
Comentários
respostas
Questões

Todas as mensagens

Q: โดรนมีGPSป่ะครับ done have are GPS?

perguntado por ณัฐชนน อินทร์แก้ว sobre 2018-10-28 09:12:45

Alex3 This drone without GPS function.

2018-11-05 04:09:23 Útil (0)
Enviar
respostas (1)